Over Veuger

Veuger Electrotechnisch ontwerp- en tekenbureau bestaat sinds januari 1998 als zelfstandige onderneming, maar heeft ruim 25 jaar ervaring met werkzaamheden in de electrotechnische bedrijfstak.

Ik heb veel ervaring opgedaan door het werken aan en in vele soorten installaties in Nederland, Europa en ver daarbuiten. De rode draad in de afgelopen 30 jaar was en is nog steeds de schakelkasten- en panelenbouw met als gevolg een grote deskundigheid op dit vakgebied. Mijn arbeidsverleden beslaat een periode vanaf 1971 tot heden.
In deze periode heb ik, in vaste dienst, bij 2 werkgevers gewerkt in de elektrotechnische branche en bij 1 werkgever in het bankwezen. Deze worden eerst beschreven en daarna de overige werkzaamheden welke in chronologische volgorde worden vermeldt.

Periode 1971-1982: de Hoop-Groenpol B.V.

Functie: leerling-monteur, 2e monteur en 1e monteur.
Werkzaamheden:
Het indelen, monteren, bedraden van diverse soorten schakelkasten en panelen. Het op locatie installeren van schakelkasten en panelen
op diverse plaatsen in Europa, Abu-Dhabi, Algerije en in Laos. De laatste 2 jaar gewerkt als buitendienst medewerker t.b.v. het verhelpen
van storingen bij diverse bedrijven.

Periode 1983-1992: ABN-AMRO BANK NV.

Functie: onderhoudsmonteur, groepsleider, werkvoorbereider c.q. coördinator bij de Technische Dienst.
Werkzaamheden:
Storingen verhelpen, planmatig onderhoud uitvoeren, projectmatige verbouwingen en verhuizingen uitvoeren en begeleiden, in- en externe
medewerkers aansturen, leiding geven, materiaal inkopen e.d. Het bovenstaande werk omvatte alle vakrichtingen waarvan de installaties
zich in een groot kantoorgebouw bevinden.

Periode 1992-1996: Eberhard Bauer (Nederland) B.V.

Functie: schakelkastontwerper.
Werkzaamheden:
Contacten onderhouden met klanten en leveranciers in Duitsland, België, Denemarken en Nederland. Het maken van offertes voor
schakelkasten volgens de geldende normen en voorschriften voor installaties en machines. Het engineren en tekenen van de in opdracht
verkregen kasten en panelen. Het bestellen van de benodigde materialen bij leveranciers. Het zelf monteren van schakelkasten en deze
bedrijfsgereed opleveren. Na ca. 2 jaar het aansturen en begeleiden van interne- en externe paneelbouwers. Het verpakken en verzenden
van deze schakelkasten naar de klant. Eventuele montage ter plaatse van de bij de installatie behorende bekabeling. Het afwikkelen van
alle benodigde opdrachtbevestigingen, paklijsten en facturen welke in de juiste taal werden verzonden. Verschillende malen
softwareprogramma's geschreven voor PLC's. In deze jaren kennis gemaakt met het CAE pakket Eplan® 5.0. Veel ervaring opgedaan
d.m.v. het engineren van kasten en panelen met het CAE pakket Eplan 5.0® en het hieraan gekoppelde calculatieprogramma EPPS.

Periode: juni 1996 t/m januari 1998.

Gedetacheerd geweest bij 5 bedrijven, via 3 detacheringbureaus.
Bij al deze bedrijven gewerkt als engineer en tekenaar, voornamelijk aan schakelkasten en panelen welke ingezet werden voor diverse
installaties t.w.

Klimaatinstallaties voor utiliteit en landbouw.
Laagspanningverdeelinstallaties.
Telemetrieinstallaties.
Lijnbesturing- en flessenvulinstallaties.

Gewerkt in deze periode met de Eplan® versies 3.3, 4.11 en 5.0, Autocad 12 en 13 en Ruplan. (CAE en CAD programma's) Tevens
ervaring opgedaan met Exact.

Periode: vanaf januari 1998 tot heden.

Gestart op 19 januari 1998 als zelfstandig ondernemer en sindsdien uitsluitend bezig geweest met engineren en tekenen m.b.v. Eplan® versies 5.11, 5.20. en 5.30. Dit gebeurt op locatie of indien mogelijk thuis op mijn kantoor waar ik in staat ben om een compleet tekeningenpakket te realiseren in Eplan®. Mijn klanten staan o.a. vermeld op de referentielijst welke u kunt vinden onder het menupunt links, en bevinden zich allen in Nederland met één uitzondering in België. Bij deze bedrijven heb ik zelfstandig geëngineerd of onder leiding van een senior engineer gewerkt. Ik heb in deze jaren en ook hiervoor veel kennis opgedaan van de verschillende fabrikaten en typen van apparatuur. Hieronder volgt een willekeurige greep van installaties en projecten waaraan ik heb gewerkt.

Opdrachtgever: Imtech Marine & Industry B.V.


Het tekenen en gedeeltelijk engineren van de electrische besturings installatie van een volledig automatisch werkende pijpenlegger, J-lay project, voor diepzee pijpleidingen. Deze wordt geplaatst (toren van 130 m. hoog) op het grootste drijvende werkeiland ter wereld. De installatie bestaat o.a. uit 5 Siemens PLC's, met in totaal Ca. 1600 I/O, welke verdeeld zijn over 7 locaties, onderling verbonden met Profibus verbindingen. Alles, dus ook de veldbekabeling met verbindingen over maximaal 3 klemmen kasten niveaus, getekend met behulp van Eplan 5.10.

Opdrachtgever: Stork Food & Dairy Systems B.V.

Het engineren van schakelkasten t.b.v. een midi-sterideal waarmee andere "standaard" sterideals getest kunnen worden. Deze installatie werd geplaatst in een nieuw te bouwen technocentrum dat in juni 1999 opgeleverd werd. Een sterideal is een handelsnaam van Stork en staat voor het ideaal steriliseren van zuivel- en andere foodproducten.

Opdrachtgever: JB Systems B.V.

Het engineren van schakelkasten bestemt voor machines die worden toegepast bij de productie van velgen voor autowielen. Deze machines bestaan uit een serie bewerkingsmachines die van strippen staal een complete luchtdichte en direct toepasbare velg maken. Hier werden diverse soorten apparatuur toegepast zoals PLC's van Siemens, Allan Bradley en Beckhoff met een glasvezel bus. Toepassing van centrale- en decentrale I/O technieken. Besturen en controleren van hydraulische- en pneumatische apparatuur.

Opdrachtgever: Rockwell Automation B.V.

Assistentie verleent, d.m.v. tekenwerk, bij het grootschalig moderniseren van de Continue Gietmachine 21 welke een onderdeel is van oxystaalfabriek 2 welke staat bij de Hoogovens te IJmuiden. Dit werd uitgevoerd door een internationaal consortium van 3 bedrijven

Opdrachtgever: De Fritesspecialist B.V.

Het tekenen van bestaande installaties die onderdeel uitmaken van een grote verse aardappelproducten fabriek in Limburg. Het ging hier om een hoofdverdeling met de subverdeelkasten en de hierop aangesloten installaties van het productie proces welke allen op tekening gezet moeten worden.

Opdrachtgever: Inava B.V.

Het tekenen van schakelkasten bestemd voor plaatverwerkingsmachines die worden toegepast bij de productie van staalplaatproducten.

Opdrachtgever: GTI Electro Thijs N.V.

In België getekend voor de Ford fabrieken in Genk. (Mondeo en Transit) Aan grootschalige projecten gewerkt t.b.v. het ontwerpen, tekenen en leveren van lijnbesturingen voor carrosserieën in diverse bewerkingsstadia. Alle veld I/O en ook de aandrijvingen werden aangestuurd met Interbus modulen. Ventielen aangesloten m.b.v. Murreilanden.

Opdrachtgever: Imtech Marine & Industry B.V.

Het tekenen van 54 schakelkasten t.b.v. HVAC installaties aan boord van een cruiseschip. Alle kasten hadden elk minimaal één Honeywell klimaat
PLC. Iedere kast was afwijkend door de toepassing van verschillende vermogens en aantallen en soort van motor inschakeling. Daarbij werden er
diverse soorten kleppen en opnemers toegepast.

Opdrachtgever: Bosma & Bronkhorst B.V.

Het engineren en voorbereiden van een modernisering van de electrische besturingsinstallatie van een lijmfabriek welke pasteuze lijmen voor vloerbedekkingen en tegels maakt.

Opdrachtgever: Imtech Marine & Industry B.V.

Het coördineren van de engineering betreffende de electrische installatie van een 54 m lang, zeewaardig dubbelschroef motorjacht welke wordt
gebouwd te Aalsmeer en gereed is in 2002.